Pravidla

Tresty a jejich výše za porušení pravidel jsou orientační a plně v kompetenci jednotlivých adminů - admin se pouze drží okolo nastaveného trestu s přihlédnutím na charakter porušení a minulost dané osoby. Za opakované porušení pravidel může být přistoupeno k permanentnímu BANu.
POJMY
1.
OOC – Out Of Character
- OOC je situace kdy řešíte věci mimo svou herní postavu.
- Komunikace na Discordu nebo přes, kteroukoli platformu.
2.
IC – In Character
- IC je situace kdy jste ve své herní postavě.
- Komunikujete přímo ve hře.
3.
/ME
- /me je popis určité činnosti, emoce, nálady a animace, kterou nelze ve hře jakýmkoli způsobem provést.

Příklady:
/me Otevírá okno
/me Vytahuje ID kartu z peněženky
4.
/DO
- /do slouží k uvedení stavu některé z činnosti.
- Do /do se nesmí lhát ani omezovat RP ostatním hráčům
- Do /do je zakázané RPit na sílu pro informace, které nelze zjistit a které hráč cí jen OOC
- Na spoustu věcí u nás existují scripty, které /do zcela nahrazují (EMS, PD, apod..)

Příklady:
/do Jaký je stav pacienta?
/do Pacient je stabilizovaný.
- Do /me a /do je zakázáno psát jakékoli myšlenky.
5.
/TRY
- Slouží k vygenerování náhodnému ANO/NE.
- Slouží pouze k rozvinutí RP
6.
KOS – Kill On Sight
- Zabití hráče bez předešlého RP.
7.
NVL – Not Valuing Your Life
- Nevážení si vlastního života
8.
Mixing
- Míchání OOC do IC
9.
MetaGaming
- Využívání OOC informací, které nebyly získány ve hře za danou postavu
10.
FailRP
- všeobecné porušení pravidel, či principu roleplaye
11.
PowerGaming
- Hraní za postavu s nadlidskými schopnostmi.
12.
NonRP Driving
- Každý hráč je povinnen řídit vozidlo tak, aby zabránil vozidlu dělat věci, které by ve skutečném světě nesvedlo
13.
NonRP Injuries
- Každý hráč musí náležitě RPit svůj zdravotní stav (adekvátně vůči utrpěnému zranění)
- Střelná zranění se RPí až po skončení přestřelky
14.
AssPulling
- Vytahování větších předmětů z inventáře, nebo z animací bez zaRPení
15.
PassiveRP
- Hráč je povinen vnímat okolní svět, jako kdyby stále byli v jeho přítomnosti hráči nebo NPC.
- Platí pro celou mapu s přihlédnutím k logice daného místa. Ve městě je několik milionů lidí a u venkova je jich samozřejmě méně, ale taky zde jsou.
- Je zakázáno, jakkoliv RPit pasivní rukojmí.
- Passive se nedá rpit na místech: sídla nelegálních frakcí, hoody gangů
16.
Combat Log
- Odpojení z právě probíhající se RP akce.
- Při jakémkoli pádu či restartu serveru MUSÍTE pokračovat po napojení v RP akci. Pokud to není možné, napište si report.
17.
FearRP
- Jedná se o hraní strachu v dané RP situaci.
- Pokud nebudete FearRP dodržovat. Bude to bráno jako FailRP.
- Druhy FearRP: Dog Fear, Cop Fear, Jail Fear, Job Fear, Property Fear
18.
GrossRP
- Jedná se o nechutné RP tzv. Mučení, Znásilnění apod…
- Samozřejmě každý hráč Gross vnímá jinak a každý má právo zastavit Gross, pokud se mu bude znát už přehnaný.
- Pokud chcete vykonat Gross, musíte mít povolení od ostatních hráči, kteří jsou součástí dané RP akce (Výjimka je u NELEGÁLNÍCH FRAKCÍ zde je Gross automaticky schválen).
- Pokud do akce, kde musel být Gross schválen přijde kdokoli další, musí s provedením také souhlasit. Pokud hráč nesouhlasí musí se Gross okamžitě zastavit.
- U Grossu nelze postavě, které je gross prováděn, vytvořit trvalé následky. (Useknutí Nohy, Ruky apod…)
19.
Vehicle deathmatch
- Bezdůvodné bourání do aut a srážení lidí
20.
Ninja Jacking
- Krádež vozidla bez předcházejícího RP.
21.
Bunnyhopping
- Zneužívání skákání k urychlení chůze/běhu
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
1.
Pravidla serveru jsou primárně zaměřena na udržení stabilní RP prostředí a především k tomu, aby si všichni hráči hru užili, nikoliv jen někteří na úkor jiných.
2.
Od všech členů naší komunity se očekává, že budou veškeré pravidla dodržovat a zároveň podporovat kvalitní RP.
3.
Jedná-li hráč způsobem, že se vymlouvá na neexistující pravidlo, může být takový hráč potrestán z důvodu kažení herního zážitku ostatních hráčů, aniž by porušil některé z definovaných pravidel.
4.
Od všech hráčů se očekává, že se budou chovat tak, jak by se zachovali i v reálném světě, s přihlédnutím na možnosti světa GTA.
5.
Je zakázané hrát za postavu opačného pohlaví.
OBECNÁ PRAVIDLA
1.
Rozhodnutí členů A-Teamu je konečné a musí se respektovat. Nezáleží na tom, jestli se jedná o posouzení RP akce, porušení pravidel či udělený trest. Rozhodnutí je možné s adminem prodiskutovat, ale je nutné se chovat slušně a v rozumné míře.
2.
Je povoleno mít pouze jeden herní účet.
3.
V případě udělení blokace přichází hráč automaticky o WHITELIST. Po vypršení blokace si musí hráč udělat WHITELIST znovu.
4.
Odvolání proti BANU či PERMABANU lze učinit prostřednictvím voice místnosti na discordu. Proti PERMABANU se lze odvolat nejdříve 30 dnů od udělení.
5.
Je zakázáno zatěžovat A-Team zprávami na Discordu či jakkoli kontaktovat a-team ve hře. Komunikace s A-Teamem probíhá výhradně pomoci ticketů, neurčí-li člen A-Teamu jinak.
DISCORD PRAVIDLA
1.
K mimoherní komunikaci mezi hráči slouží výhradně Discord - https://discord.gg/renegate
2.
K řešení ticketů slouží výhradně Discord - https://discord.gg/renegate
3.
Je zakázáno spamovat (nevyžádaně a opakovaně sdělovat obsah) a to všude, kde je uživateli umožněno se vyjádřit.
4.
Každý člen A-teamu je pod dozorem majitele serveru. Jakékoliv porušení pravidel, nesprávné chování a podobné je patřičně potrestáno. V případě podezření na porušování pravidel kontaktujte majitele serveru či Management, vše bude diskrétně a anonymně vyřešeno.
5.
Nahrávání videí a audiostop bez souhlasu všech účastníků hovoru je přísně zakázáno pokud se nejedná o nahrávku použitou, jako důkazní materiál.
6.
Ve veřejných místnostech je zakázáno pouštět hudbu, dělat otravné zvuky či používat měniče hlasu a jinak úmyslně narušovat klidný chod místnosti bez povolení účastníků.
7.
Je zakázáno rozesílat cizí soukromé informace bez písemného povolení dané osoby.
8.
STEAM jméno ve hře musí korespondovat s jménem na Discordu. Pokud dané pravidlo nebude dodrženo, hrozí nejdříve kick ze hry, při opakovaném porušení BAN. Výjimku mají členové A-teamu, kteří nejsou v nelegálních frakcích.
9.
Je zakázáno vyvolat a pokračovat v hrotech a hádkách. Ať už slušnou či neslušnou formou.
10.
Je zakázání jakkoli zasahovat do udělené blokace jiného uživatele, pokud není uživatel přímo vyzván členem A-Teamu. Je tedy například zakázáno žádat o zrušení BANU či PERMABANU jiného uživatele.
11.
Je zakázáno napodobování členu A-Teamu, rozhlašovaní ať už pravdivých či falešných identit a informací o členech týmu.
12.
Je zakázáno vulgárně se vyjadřovat v jakémkoli rozsahu, nevyjímaje různých přepisů, zkratek, hvězdičkovaní apod.
13.
Je zakázáno uražení, vyhrožovaní jiným hráčům či strhávání pozornosti na svou osobu nemístným chováním.
14.
Je zakázáno odkazovat jakýkoliv jiný herní portál či server, nabádat k nekalé činnosti jako jsou podvody, krádeže či jejich obsah nevhodný jako například vulgární, rasistický, urážející a jakkoli v rozporu se zákony ČR/SR.
15.
Ke komunikaci s A-Teamem slouží výhradně Ticket Systém.
16.
Discord lze použít jako frakční pouze pokud je majitelem discordu uživatel Renegate Admin
17.
Na frakčních discordech může být neomezený počet členů a-teamu (i včetně gang adminů - u gangů).
18.
Na frakčních discordech není dovoleno mít vytvořenou jakoukoliv voice místnost.
MULTICHAR
1.
Je zakázáno poznávat hráče podle hlasu.
2.
Není možné být za více postav v jedné frakci.
3.
Hráč smí být ve státní složce a nelegální frakci jen za jednu svoji postavu (netýká se gangů).
4.
Vaše postavy se nesmí osobně znát.
5.
Nesmíte být šéfem/Majitelem více než 1 frakce za všechny vaše postavy.
6.
RP Zvířete či dítěte je možné jen po schválení A-Teamem.
ROLEPLAY
1.
Reporty se řeší výhradně na Ticket discordu.
2.
Jakékoliv využívaní bugu, chyb či evidentně špatně nastavených části hry je zakázáno a trestáno.
3.
Co je v inventáři, to má osoba u sebe.
4.
Při honičce s policií je zakázáno uložit vozidlo do garáže či opustit hru do 15 minut od začátku RP akce.
5.
Je striktně zakázáno využívat při komunikaci v chatu či hlasem jakákoliv N-Word či zakázaná slova, kromě následujích výrazů: Nigga.
6.
Mimo vykrádaný objekt je povoleno mít maximálně jednoho rukojmího.
7.
Je zakázáno vyžadovat výkupné při vykrádání banky, obchodu i klenotnictví.
8.
Safezony zde nejsou.
9.
Je zakázáno sadit v MLO interiérech a v interiérech na Port.
FRAKČNÍ PRAVIDLA
1.
Žádost o Frakce
- Pokud máte zájem o vytvoření frakce, musíte si vytvořit Žádost o Frakci přes Ticket systém.
- Vaše žádost musí obsahovat: Lore Frakce, Stručný popis, Cíl, Aktivity, Počet členů (OOC Nicky), Požadavky pro Dev (Frakční sídlo, Crafting, Přístupy) a IC Discord (Není Podmínkou)
- Minimální počet členů pro založení je 5.
2.
Pravidla
- Frakce má povinnosti plnit své aktivity a využívat své výhody. Pokud daná frakce nebude aktivní bude Managementem Frakcí zrušena/odebrána.
- Každá frakce by měla mít svůj IC Discord, kde bude minimálně jeden Admin. Na daný Discord se může připojit bez rozdílu kdokoliv z admin týmu.
- Limit pro Legální frakce není omezen, ale pro Nelegální frakce je omezen na 15 členů + 10 na brigádu.
3.
Raidy/Vypálení
- Pro vypálení slouží jenom Molotov. Žádné jiné prostředky jako granáty, výbušniny a odpálení kamionu je nepřípustné.
- Lze provést pouze na předem zjištěné sídlo frakce, proti které je vedený konflikt.
- Je zakázáno provádět střelbu do lidí v okolí, kteří s daným konfliktem nemají nic společného.
- Pokud chcete provést Raid/Vypálení musíte zkontaktovat nezainteresovaného člena A-Teamu, který bude sledovat danou akci a popřípadě může přidat požár.
- Raid lze provádět pouze způsobem ONLINE. Je potřeba 100% vědět, že v daném objektu se nachází osoby, které se vám mohou postavit. V případě že daná frakce odpojí, aby se vyhla raidu. Lze to brát jako CombatLog a Vyhýbání RP.
4.
Legální Frakce
- Limit pro počet členů ve frakci není omezený.
5.
Nelegální Frakce
- Unesenou osobu může nelegální frakce držet maximálně 24 hodin. Pokud daná akce bude trvat déle musíte se domluvit s daným hráčem.
- Po oživení při úmrtí se lze vrátit do probíhající RP akce po 45 minutách
6.
Státní složky
- Člen jakékoliv státní složky nesmí být zkorumpovaný. Korupce musí být schválená A-Teamem. Při zjištění neschválené korupce následuje trest.
- LSPD ani LSSD nesmí v CPZ držet hráče déle než 48 hodin. Pokud to bude potřeba kvůli soudu apod., musíte se domluvit s daným hráčem. Pokud by hráč odmítl třeba kvůli soudu může se stát, že to bude bráno jako vyhýbání RP.
- Nerespektování předepsaných uniforem statní složek – LSPD, LSSD a EMS je pokládáno jako – Nízká Kvalita RP.

- Přepočet roků ve vězení:
1 měsíc = 1 minut
1 rok = 12 minut

- Po oživení při úmrtí se lze vrátit do probíhající RP akce po 30 minutách
PK – Player Kill
1.
Udělit jinému hráči PK na serveru nelze. Hráč si PK může RPit pouze dle vlastního uvážení s přihlédnutím k dané situaci.
CK – Character Kill
O CK
CK
- Character Kill - Usmrcení/Smazání postavy nenávratně.
- Usmrcení jakékoli postavy musí být jako poslední varianta.
- CK rozdělujeme do 4 částí – Standardní, Jail, CK při konfliktu a Situační
1.
Je zakázáno navazovat na předešlé RP vaší staré postavy (příbuzný, známy z dětství apod.)
2.
Je zakázáno jakýmkoli způsobem si přenášet majetek z jedné postavy na druhou.
3.
Po CK se nelze ke stejné frakci vrátit po dobu 14 dní.
4.
Při CK přijdete o: Postavu, Vozidla, Kufry, Motely, Villy. Vrátí se vám jen RP za auta, které jste měl na dané postavě zakoupené.
5.
Standardní CK
- O CK si každý hráč rozhoduje sám. Pro CK musíte mít pádný důvod. Pokud hráč, který právě dostal CK nesouhlasí může se odvolat k A-teamu, který rozhodne, jestli dané CK mělo důvod.
6.
Jail CK
- Není omezeno na počet let.
- Jail CK může udělit pouze LSPD/LSSD
- Pokud je nutno dát JailCK kvůli mnoha případům co daný hráč udělal. Je nutno aby LSPD/LSSD vypracovala obsáhly spis, který bude mít co daný hráč udělal a podle toho se bude rozhodovat prostřednictvím ticketu, jestli JailCK proběhne.
7.
CK při konfliktu
Pokud probíhá přestřelka dvou frakcí a jedna rakce provede únos člena druhé frakce, získává automaticky povolení k udělení CK. Předpoklad pro udělení CK je, že má frakce ověřeno, že se daná osoba účastní přestřelek s druhou frakcí. CK při konfliktu se vztahuje pouze na nelegální frakce.
8.
Situační CK - Je situace, kdy chcete pomstít například člena své rodiny v dané RP akci.
Příklad:
- Bude před vámi zavražděn váš bratr. Rozhodnete se ho na místě pomstít a dáte agresorovy CK.
- Po skončená RP akce budete vyzván adminem, abyste obhájil své jednání.
PVP PRAVIDLA
1.
Hráč nesmí vědomě vyvolat RP akci s PD za účelem zabití nebo okradnutí.
2.
Náhodné hledání hráčů nebo lokací je Zakázáno.
GANG RP (Není třeba znát k pohovoru, je nutné znat při RP Gangu)
1.
Gang vs PD/SD/SP/EMS
Gangy nemohou se státními složkami vést válku bez pádného RP důvodu.

Gangy se snaží na sebe nestřílet ve vlastním hoodu, nepoukazují na sebe schválně před PD.

Gangy se nesmí spojovat s jinou nelegální frakcí

Gangy se nesmí spojovat s gangem proti jinému gangu

V Gangu nemůže být víc jak 12 aktivních hráčů.
2.
POZNÁVACÍ ZNAKY GANGU
Členové jednotlivých gangů se dají rozpoznat přes: Tetování, oblečení, snapbacky, vlajky, gangsigny a tagy.
3.
PULLUP
3-4 lidé jedete autem do hoodu jiného gangu. Vyskočíte z auta se zbraněmi (roční zbraně, pistole) a zabíjíte členy nepřátelského gangu.
Po zabití členů gangu nasednete do auta a jedete pryč.
Při PULLUPu musíte zanechat message.
4.
DRIVEBY
Zoberete sa 3-4 a idete autom do nepriatelského hoodu.Vystrielate ich a idete preč.
Při DRIVEBY musíte zanechat message.
5.
TRAFFICBY
Jezdíte po městě ve svém autě a najednou uvidíte Gang, kterému dlužíte REVENGE.
Driftnete auto k nim a vystřílíte je.
Při TRAFFICBY musíte zanechat message.
6.
WALKUP
Přecházíte přes hood jiného gangu, kterému dlužíte REVENGE a vidíte, že se tam pár členů pohybuje. Rozběhnete se oproti nim a propícháte je noži.
Při WALKUPU můžete používat primárně ruční zbraně (nůž, mačeta, baseballka).
Pistole jsou povolené, ale snažte se je omezit.
7.
BACKFIRE
Když na vás příjde nepřátelský gang DRIVEBY, PULLUP, WALKUP či TRAFFICBY musíte nejdřív dbát na sebe a schovat se.
Když se schováte, můžete začít vytahovat zbraň a opětovat střelbu.
8.
REVENGE
Odplata za PULLUP, DRIVEBY či jiné ublížení vašemu gangu.
Je ho možné udělit po dvou hodinách reálného času.
JE ZAKÁZANÉ DÁT DRIVEBY, PULLUP, WALKUP, TRAFFICBY 2X ZA SEBOU NA 1 GANG
(REVENGE NA REVENGE)
9.
ZBRANĚ
Normálně u sebe noste pistole či ruční zbraně.
Při DRIVEBY si můžete vzít automatické zbraně (např. MiniAK, MiniSMG, MicroSMG).
Povolené zbraně: Všechny pistole, automatické zbraně: CompactAK, Mini, Micro.
Je zakázané používat dlouhé zbraně (prodávání je povolené).
Je zakázané používat tlumiče.
10.
DOPRAVA
Nejlepší je se dopravovat pěšky či na BMX.
Keys od vozidla má majitel vozu vždy u sebe i když se jedná o gang
Při jiných případech můžete používat MUSCLE auta - např. Dodge Challenger, Dodge Charger, Lowridery či jiné staré americké auta.
Velká auta (např. Dodge RAM či Ford Raptor) lze používat jen na plánované vykrádačky. Nelze je používat na DRIVEBY či PULLUP (neplatí pro mexické gangy).
Je zakázané používat drahé a nesmyslné auta (např. BMW, Honda, Mercedes, Toyota, Lamborgini či jiné neamerické auta).
11.
VZHLED
Jsi černoch z ghetta, takže tetování by jsi na 100% měli mít (zkuste si dát tetování tématické ke vašemu gangu).
Noste pouze černošské vlasy jako například Waves, Dredy či Braids.

Doporučujeme, ale nevyžadujeme
NENOSIT ULÍZANÉ VLASY ČI JINÉ BĚLOŠSKÉ VLASY
NENOSIT VÍC JAK 1 VLAJKU
NECHODIT VE FULL BARVÁCH
12.
UNÁŠENÍ
JE ZAKÁZANÉ UNÁŠET SE MEZI GANGAMI
13.
BEEFY
Je dobré se často beefovat mezi gangami kvůli dalšímu RP.
BEEFY NEMUSÍ VŽDY KONČIT BITKOU ČI STŘELBOU
14.
MESSAGE
Message se vždy říká ústy. Je nutné ji říct před akcí.
15.
OKRÁDÁNÍ
Je zakázané okrádat gangy v deadscreenu, hoodu či při pullupu, driveby, trafficby, walkupu.
16.
TAGOVÁNÍ
Je zakázané tagovat ve středu cizích hoodů.
Tagovat smysluplné věci jako například zkratky, přezdívky či jiné názvy, které dávají smysl vašeho gangu.
Tagovat v Anglickém jazyce.
17.
SPAM BOXING
Je zakázané spamovat levé tlačítko na myši/R při fightech.
18.
ROOF CAMPING
Je zakázané střílet, stát, sedět či se celkově pohybovat na střechách (Při útěku je pohybování přes středchy povolené).
Toto pravidlo se vztahuje jen na hoody gangů.
19.
HUDBA
Je zakázané pouštět CZ/SK hudbu do voice chatu
! Toto pravidlo sa nevztahuje na vlastní tvorbu !