Pravidla

OBECNÉ INFORMACE

Od všech členů naší komunity se očekává, že budou veškeré pravidla dodržovat a automaticky souhlasí, že s nimi byli seznámeni.

Jedná-li hráč způsobem, že se vymlouvá na neexistující pravidlo, může být takový hráč potrestán z důvodu kažení herního zážitku ostatních hráčů, aniž by porušil některé z definovaných pravidel.

Rozhodnutí členů A-Teamu je konečné a musí se respektovat. Nezáleží na tom, jestli se jedná o posouzení RP akce, porušení pravidel či udělený trest. Rozhodnutí je možné s adminem prodiskutovat, ale je nutné se chovat slušně a v rozumné míře.

Je povoleno mít pouze jeden herní účet.

Odvolání proti BANU či PERMABANU lze učinit prostřednictvím voice místnosti na discordu. Proti PERMABANU se lze odvolat nejdříve 30 dnů od udělení.

Je zakázáno zatěžovat A-Team zprávami na Discordu či jakkoli kontaktovat a-team ve hře. Komunikace s A-Teamem probíhá výhradně pomoci ticketů, neurčí-li člen A-Teamu jinak.

Jakékoliv využívání bugu, chyb či evidentně špatně nastavených částí hry je zakázáno a trestáno.

Je striktně zakázáno využívat při komunikaci v chatu či hlasem jakákoliv N-Word či zakázaná slova, kromě následujících výrazů: Nigga a to pouze nehanlivě.

Admin Team projektu Renegate Roleplay si vyhrazuje právo v jakémkoliv případě rozhodnout i nad rámec pravidel popřípadě retroaktivně. Hrejte proto prosím poctivě a neobcházejte pravidla.

V případě zájmu využití neherní mechaniky pro komunikaci v rámci postav, musí být toto médium (discord, web, a podobně) zpřístupněno v plném rozsahu administrátorům Renegate Roleplay.

FailRP

- všeobecné porušení pravidel, či principu roleplaye

- Nelze hrát za postavu jiného pohlaví.

- nelze hrát za reálnou kopii filmové/reálné postavy (Patrick Jane, Leonardo DiCaprio)

- nereálná simulace USA (pouštění CZ/SK hudby přes carrradio, konverzace o českých reáliích…)

IC – In Character / OOC – Out Of Character

IC – Veškeré dění v rámci Vaší postavy

OOC – Veškeré dění mimo Vaši postavu.

Je zakázáno míchat či zneužívat výše uvedené informace mezi sebou. V takovém případě se jedná o FailRP.

Pojem místní, lokální a jeho synonyma pro označení NPC jsou zakázány. Přistupujte k NPC tak jako kdyby se jednalo o hráčskou postavu.

Je zakázáno mezi charaktery míchat majetek jak hmotný tak nehmotný. Charaktery mezi sebou nesmějí nijak souviset.

/ME

- popis interakce, kterou nelze zastoupit herní mechanikou

- je zakázáno spamovat (například myšlenky, psaní nesmyslů)

- nelze ovlivňovat mechaniky hry (obsah inventáře, přesouvání věcí, kde je inventář)

PŘÍKLAD:

/me sahá pod sedačku vozidla

/DO

- /do slouží k uvedení popisu akce či kontaktu s protistranou

- v /do je zakázáno klamat, navádět k dané odpovědi či ho využívat pro svůj prospěch či ke spamu (například myšlenky, psaní nesmyslů)

- pro rozvinutí RP lze použít /try, nikoliv však pro svůj prospěch

- nelze ovlivňovat mechaniky hry (obsah inventáře, přesouvání věcí, kde je inventář)

PŘÍKLAD:

/do Jaký je stav pacienta?

/do Pacient je stabilizovaný.

RDM (Random Deathmatch)

Nesmyslné napadení, sražení či usmrcení herní postavy za použití herních mechanik (auto; zbraň, pěsti, script…)

PowerGaming

- provádění nereálných a nesmyslných úkonů

- nošení nepřiměřeného počtu předmětů v inventáři a podobně

- interakce s předměty v inventáři bez roleplaye

- nereálná simulace jízdy a chování vozu

- nereálná simulace adekvátního zranění

- nereálná simulace strachu vůči zbrani, zvířatům, policistům, vězení, ztráty práce či majetku

- opakované skákání za účelem rychlejšího přesunu či vyhnutí se střelbě

- poznání postavy dle hlasu hráče, nejde-li o delší interakci s danou postavou

- návrat do RP situace ihned bez adekvátního zranění

PassiveRP

Hráč je povinen vnímat okolní svět, jako kdyby stále byli v jeho přítomnosti hráči nebo NPC a je nutno brát ohled na přítomnost obyvatel na místech, kde dochází k pohybu těchto obyvatel. Nelze využívat tohoto typu RP pro svůj prospěch (“na vilu nemůžeš je tu milion mafiánů.”), naopak na něj je nutno brát zřetel (v gangovém prostředí jsou i obyvatelé v podobě nehráčských postav).

Je zakázáno, jakkoliv RPit pasivní rukojmí, nejde-li o přítomné fyzické NPC.

Combat Log

je zakázáno opustit server při právě probíhající RP interakci

v případě pádu hry oznamte tento skutek do herního chatu

GrossRP

Jedná se o závadný roleplay - sexuální akty, vyzobrazení podrobného násilí či obecně nechutných věcí.

Gross Roleplay je automaticky schválen, každý jedinec má však právo v lokálním chatu vyjádřit nesouhlas s tímto typem RP a ostatní zúčastnění s ním musí přestat.

V případě trvalých následků osoba neprodleně vyzobrazuje tyto následky za použití adekvátních mechanik, nebo se snaží o jejich eliminaci IC cestou.

Poškození (ne)movitosti

V případě smysluplné interakce, požádejte v ticketu o povolení k trvalému či dočasnému poškození movitosti/nemovitosti.

Korupce

Člen jakékoliv státní složky nesmí být zkorumpovaný. Korupce musí být schválená v ticketu.

Character Kill

Character Kill - Smrt/Smazání postavy nenávratně.

Je zakázáno navazovat na předešlé RP vaší staré postavy (příbuzný, známy z dětství apod.).

Je zakázáno jakýmkoli způsobem si přenášet majetek z jedné postavy na druhou.

Po CK se nelze ke stejné frakci vrátit po dobu 14 dní.

O CK si každý hráč rozhoduje sám. Pro CK musíte mít pádný důvod. V případě udělení osobě je nutný jeho souhlas, v jiném případě je nutné schválení v ticketu.